Kódovaní Front End
Responsivní design

Tento pojem (někdy psáno front-end) je volně přeložitelný z angličtiny jako „přední část“ a používá se v souvislosti s webovými aplikacemi. Jako frontend se označuje ta část webových stránek, kterou vidí jejich návštěvník. Frontendem je tedy vše na webu, co je vidět – na rozdíl od backendu, který je běžnému návštěvníkovi skrytý (např. redakční systém apod.). Webový frontend se stále modernizuje a mění díky novým vlastnostem CSS3 a HTML5 a mnoha dalším nástrojům. Kvalitní frontend nepostrádá kvalitní vzhled, přístupnost, širokou použitelnost a dobré pozice webu ve vyhledávačích apod. Současný frontend nabízí také jednoduché a komfortní prohlížení webu na mobilních zařízeních

Kódovaní Back End
Přehledný a bezpečný kód

Jako backend se označuje část webové aplikace, která slouží k administraci webu a ke zpracování dat. V případě redakčního systému tedy backend umožňuje vkládání a úpravy článků, zakládání účtů dalších administrátorů či třeba manipulace se strukturou celého webu. U internetového obchodu bude backend sloužit především ke vkládání nového zboží a k úpravám jeho vlastností, zejména cen. Pojem backend pochází z anglických slov back a end, backend tedy znamená něco jako „zadní část“). Stojí za zmínku, že koncept backend→frontend je nejčastějším schématem, podle kterého se dnes staví webové aplikace s dynamickým obsahem

SQL databáze
Práce s velkým množstvím dat

Databáze je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Databázi si můžete nejsnáze představit jako papírovou kartotéku známou z lékařských ordinací. Databáze obsahuje data (informace o pacientech) uložená na paměťovém médiu (papíry). Tato data mezi sebou mají určité vztahy (např. u jednoho pacienta chronologicky navazují) a jsou určitým způsobem členěna (desky jednotlivých pacientů, šuplíky podle příjmení). V širším pojetí spadají do pojmu databáze i nástroje, které s daty pracují (ukládají je, mění je a mažou je) – v uvedeném případě je tedy součástí databáze i sestřička. Na internetu se databáze používají při programování webových aplikací. Data by samozřejmě bylo možné uložit i do souboru, databáze však obvykle fungují mnohem rychleji, bývají optimalizovány pro přístup více uživatelů (návštěvníků stránek) a obsahují mechanismy, které práci s daty usnadňují. Opravdu složité aplikace, jako např. redakční systém či internetový obchod se bez využívání databáze neobejdou.

Vaše výsledná webová prezentace

01

Bude graficky originální

Web bude jednoduše zobrazitelný v PC nebo na mobilu.

02

Bude ji pohánět bezpečná a spolehlivá technologie

Backend je kompletne postaven na .NET, tím pádem se můžete spolehnout na jeho bezpečnost, stabilitu a spolehlivost.

Postup tvorby úspěšných webových prezentací
Mým cílem je vytvořit nejen hezky vypadající, ale hlavně funkční a ziskové internetové stránky, která vám pomohou se odlišit!
Potřeby a stanovení cílů

Cíle budeme v průběhu realizace ještě měnit, až poznám lépe vás a hlavně vaše klienty, ale již na začátku bychom si měli říci, co od webové prezentace čekáte. Neměli bychom se hnát jen za prvními pozicemi ve vyhledávačích, nebo vysokou návštěvností, ale soustředit se na oslovení správných klientů a zvýšení zisku. Často může být dobrým cílem i snížení nákladů nebo automatizace některých činností.

Cílový klienti

Přesnější zaměření na cílové klienty znamená nižší náklady. Na základě poznání poptávky navrhnu lepší strukturu, obsah, ale i vzhled webu. Pro poznání klientů a poptávky využívám hlavně analýzy klíčových slov. Výsledná data se dále snažím rozdělit, například podle regionu, nákupní fáze klienta, vašich možností, konkurence a dalších faktorů.

Jaká je konkurence?

Po základní analýze klíčových slov doporučujeme prozkoumat konkurenci. Kromě toho, že nám pomáhá doplnit klíčová slova nás také může varovat před zbytečně náročnými směry, které by znamenaly vysoké náklady. Analýza konkurence je také dobrý podklad pro přípravu argumentů, které nám pomohou odlišit se. Pomáhá nám navrhnout lépe strukturu a obsah


Nejen originální webdesign je důležitý

Ihned od začátku se zaměřuji na to, aby webové stránky nekončily jen originálním web designem, kladu velký důraz na funkčnost stránek. Je proto pro mně důležité, aby webové stránky byly přehledné a srozumitelné s líbivým webdesignem. Zároveň se zaměřuji na funkčnost stránek z hlediska dostupnosti ve vyhledávání na internetových vyhledávačích (Google, Seznam, Centrum apod.) K tomu je důležité, aby webové stránky byly bez chyby ve zdrojovém kódu a byla provedena SEO optimalizace pro vyhledávače na důležitá klíčová slova.

Technologie, které používám

Při vývoji využívám nejmodernější programovací technologie (MS SQL, ASP.NET MVC, ASP.NET Core ). Programovací jazyky webových stránek a softwarové technologie se buď navzájem doplňují, nebo jsou vzájemně neslučitelné. Proto programovací jazyky a technologie při programování vybírám za použití již zavedených kompletů, které se osvědčily ve velkém počtu již dokončených projektů. Toto mi umožňuje vytvářet stránky, které jsou optimalizované pro rychlé načtení a které se zobrazí správně ve všech prohlížečích. Pro řešení každého úkolu vybírám individuální balíček nezbytných nástrojů.

Prototyp, vyhodnocení a vylepšování

U složitějších projektů doporučuji funkční prototyp, na kterém budete moci otestovat náročnost splnění některých cílů na reálných uživatelích. Až teď vím, kolik stránek musím navrhnout nebo dále kódovat. I přes maximální pečlivost při přípravě webu a obsahu, se mi nikdy nepovede obsáhnout všechny možnosti a potřeby. Proto nejdůležitější částí tvorby každé firemní prezentace není samotná výroba, ale další zlepšování a rozvoj prezentace. Rád říkám, že spuštěním webu práce nekončí, ale začíná. Je proto důležité používat nástroje, které mi umožní vyhodnocovat dosažených výsledků a prezentaci dále rozvíjet.