Vývoj mobilních aplikací

Mobilní aplikace může sloužit jako marketingový nástroj nebo jako samostatná aplikace, která usnadní vybraný proces nebo zjednoduší přístup k informacím. Mobilní aplikace slouží i na zábavu, komunikaci a personalizací prostředí. Díky hybridním technologiím můžeme nyní vyvíjet aplikaci paralelně pro dvě platformy iOS a Android. Což znamená, že náklady na vývoj mobilní aplikace se snižují. Vaše mobilní aplikace bude vytvořena na míru. Vyslechnu si vaše potřeby a navrhnu optimální řešení. Možnosti jsou neomezené a všechny vaše výrobky a služby mají vaši zákazníci tak blízko, jako nikdy předtím.

Cílový klienti
Proces vývoje mobilní aplikace

Proces vývoje mobilní aplikace je velmi časově náročný a obtížný, což představuje úplný vývoj softwaru. Abyste lépe pochopili, jak vytvořím mobilní aplikaci, stručně vám o každé fázi mé práce povím.

01

Rozhovor Všechno to začne rozhovorem

První rozhovor realizuji buď osobně nebo přes Skype, protože může trvat několik hodin. Tato fáze procesu vývoje aplikací je velmi důležitá pro pochopení detailů. Konečný výsledek produktu závisí na tom, jak přesně a úplně zákazník zodpoví otázky.

Hlavní otázky, které chci zodpovědet, zahrnují následující: úkoly projektu, existující obchodní proces, cílové publikum, konkurenci. Budoucí funkční kapacity jsou také diskutovány v této fázi.

02

Analýza Detailní analýza

Pečlivě studuji aplikace konkurentů, abych pochopil, s jakými aspekty se uživatelé cítí méně spokojení nebo jim nevyhovují. Také se snažím porozumět tomu, jak podobné aplikace pracují ve svých úkolech. Dělám to proto, abych pochopil, jakým způsobem se nová aplikace bude lišit od stávajícího trendu. Jedná se o zásadní kroky k vytvoření aplikace.

03

Návrh Ruční naskicování

Ručně nakreslím náčrtky. Náčrt je návrh budoucí aplikace a další fáze vizualizace. Obsahuje podrobností než poznámky z rozhovoru, ale stále je tak vzdálený vzhledu výsledného produktu. Náčrtky pomáhají zkontrolovat, zda jsem správně pochopil požadavky klienta.

04

Prototyp Vývoj prototypu

Pomocí základních náčrtů vytvořím základní layout – blokový skeletový diagram stránek aplikace. Je to skelet konstrukce, kde je zobrazen každý detail budoucího produktu.

05

Prezentace Prezentace prototypu zákazníkovi

Uvádím prezentaci, která ukazuje zákazníkovi prototyp a vysvětluje, jaké aspekty a jakým způsobem budou fungovat. V případě potřeby provádím úpravy a přizpůsobím prototyp. Odsouhlasíme si všechny detaily, případně se udělají změny.

06

Uživatelské prostředí Návrhy všech obrazovek a stavů

V této fázi jsou nakresleny všechny obrazovky a stavy prvků. V průměru je vytvořeno 120-150 obrazovek. Návrhy pomáhají zohlednit všechny skripty bez prodloužení termínů pro programování.

07

Kódování Programování a testování

Práce se zaměřují na programování. Vývoj je postaven podle metodiky agilního vývoje Scrum. Úplný seznam úkolů je tvořen (tzv. Back-log) a rozdělen na malé segmenty (nazývané „sprinty“).

Postupně naprogramuji a ukážu výsledek po každém sprintu. Po naprogramování komponenty odesílám aplikaci k testování. Zkušební uživatelé otestují výrobek a případné chyby reportují. Pokud je to nutné, aplikace se vrátí zpět k procesu programování.

08

Koncept Vytvoření konceptu návrhu

V této fázi vývoje mobilní aplikace vytvořím několik variant koncepce návrhu. Koncept, který zákazník zvolí, bude základem návrhu celé aplikace.

09

Architektura Specifikace návrhu a architektura klient-server

Poté, co mám připraven návrh, začnu pracovat na specifikaci návrhu. Zahrnuje to všechny skripty, navigaci mezi obrazovkami a stavy obrazovky. V této fázi vytvářím architekturu projektu a modelu pro ukládání dat.

Je to významná etapa životního cyklu aplikace. Ovlivňuje způsob, jakým bude vybudována softwarová součást, provozní rychlost aplikace, konfigurace požadavku „klient-server“, zdroj dat, atd. systémy, které by měly být synchronizovány, jsou zahrnuty do specifikace návrhu.

10

Google Play a App Store Publikování aplikací

Po dokončení hlavních fází vývoje mobilních aplikací je aplikace připravena k publikování. Za tímto účelem vytvořím popis produktu a grafiku, které splňují požadavky obchodů Google Play a App Store. Pokud tyto požadavky nebudou dodrženy, nebude možné aplikaci publikovat.

Kolik mě to bude stát

Přemýšleli jste někdy, kolik by stál vývoj aplikace pro iOS nebo Android? Tento praktický kalkulátor nákladů na vývoj aplikace vám pomůže: Zjistěte, kolik bude vaše aplikace stát!


Spustit kalkulátor